หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้376คน
ผู้ชมเมื่อวาน383คน
ผู้ชมเดือนนี้9326คน
ผู้ชมเดือนก่อน13119คน
ผู้ชมทั้งสิ้น219967คน
การโทรคมนาคม และการไฟฟ้า
การโทรคมนาคม
) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                    จำนวน        -       แห่ง
) สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                       จำนวน        -       แห่ง
๓) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                           จำนวน      ๒๐      แห่ง
การไฟฟ้า
๑) สถานีไฟฟ้าปทุมธานีย่อยบางคูวัด          จำนวน        ๑      แห่ง
    ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้    ๑๐๐ %
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3